Årsstämma 2021!

Årets stämma för bostadsrättsföreningen genomfördes Onsdagen den 16e juni klockan 18.00 

Protokoll från årsstämma 2021

Husen

Fastigheten består av två hus, det ena omfattar Ekehjelmstorget 2-8 och det andra Ekehjelmstorget 12. Fastigheten rymmer sammanlagt 109 lägenheter, med följande fördelning

1 r.o.k. 3 st
2 r.o.k. 49 st
3 r.o.k. 17 st
4 r.o.k. 29 st
5 r.o.k. 11 st

I fastigheten finns även några externa hyresgäster, bland annat Hemköps-butiken Fatburen och förskolan Björngården som drivs av Academedia.

Numrering

Din lägenhet har två olika lägenhetsnummer.

Inom föreningen använder vi ett 3-siffrigt nummer från 114 till 222. Numret skall stå i ditt köpekontrakt och på din ytterdörr, bl.a. Det är också detta nummer som står på din tvättstugenyckel.

Skatteverket och lantmäteriet har dessutom bestämt att varje lägenhet skall kompletteras med ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

Varför detta extra nummer? Numret skall användas tillsammans med adressen istället för t.ex antal trappor.


Exempel: Ekehjelmstorget 4, 2 tr blir istället Ekehjelmstorget 4, 1201 där 12 betyder 2 trappor och 01 första dörren till vänster när man kommer uppför trappan.

Portarnas tider

Grind 2
olåst 7.00-19.00
Kod 19.00-22.00
Låsbricka 19.00-7.00

Grind 12
Låst alltid
Kod 7.00-22.00
Låsbricka alltid

Port 2-12
kod 7.00-22.00
Låsbricka alltid

Port Swedenborgsgatan 17
Låsbricka alltid

Port Fatbursgatan 4
Låsbricka alltid


Renovering

För ingrepp i väggar, VVS och tätskikt anlitar föreningen en byggkontrollant som övervakar arbetet och ser till att allt går rätt till enligt given byggstandard.

För att undvika onödiga och kostsamma fel och brister vid renoveringar i kök och badrum där hantverkare, behöriga och obehöriga, har bråttom och utför slarvjobb till skada för medlem och förening ska dessa punkter alltid följas;

1. Informera styrelsen! Vi måste inte godkänna allt men vi måste veta när ni vill göra ingrepp i delar av fastigheten som inte tillhör lägenheten (betongväggar, golv under ytskikt, vatten- och avloppsledningar, radiatorer, ventilation mm) Om ni tänker renovera, var ute i god tid! Skicka in din anmälan till info@ekehjelmstorget.se eller lägg den till postlådan i port 4. OBS! Glöm inte att bifoga ritningar och annan dokumentation från er byggentreprenör.

2. Informera grannarna! Sätt upp en lapp i trappuppgången där ni skriver hur lång tid arbetet kommer att ta och vem man kan vända sig till om man blir störd.

3. Minimera störningen! Arbete får endast ske helgfri Måndag - Fredag på dagtid 8-17. Byggnadsmaterial måste genast forslas bort, det får inte läggas i soprummet.

4. Hantverkarna fixar inte allt under tiden ni tar en semestervecka på Kanarieöarna. Ni måste finnas tillgängliga!

5. Kolla att hantverkaren är certifierad för jobbet (el, våtrum, vvs etc) MEN tänk också på att en certifiering tyvärr inte är något bevis på att vederbörande är skicklig, snabb eller har förmågan att planera.

6. Informera hantverkaren om vårt brandskydd. 

7. Kolla referenser, googla på nätet, kolla firman med hjälp av organisationsnummer mm. Det finns många tips, råd och checklistor på nätet, här är en rolig och tänkvärd checklista.

Slutligen, läs föreningens stadgar och ordningsregler, där det står lite mer om vad man ska tänka på vid renovering.

Gör rätt från början så kan onödiga utgifter undvikas.

Klicka för att anmäla renoveringsarbete!

2:a handsuthyrning

För all 2:a handsuthyrning* krävs en skriftlig ansökan samt styrelsens medgivande. Saknas ansökan och medgivande kan lägenhetsinnehavaren bli uppsagd.
Medgivande till 2:a handsuthyrning ges för max 6 månader i taget. Vid önskemål om förlängning ska en ny ansökan lämnas in.

Som godtagbara skäl till att hyra ut lägenhet räknas:

 - Studier på annan ort
 - Tillfälligt arbete på annan ort
 - Längre utlandsvistelse
 - Provboende
 - Vård på sjukhus och liknande


För de som är medlemmar i BRF Ekehjelmstorget gäller att styrelsen bedömer om även andra skäl kan anses godtagbara. Den som nekas tillstånd kan vända sig till hyresnämnden. Besittningsskydd ska beaktas av lägenhetsinnehavaren och av styrelsen.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar under hela uthyrningsperioden för sin lägenhet och därmed för vad som sker där medan den är uthyrd. Medlemsförmåner eller annat som tillkommer boende i BRF Ekehjelmstorget ges inte automatiskt till 2:ahandshyresgäster.

Nivån för 2:a handshyra för hyreslägenhet styrs av bruksvärdesprincipen.
Nivån för 2:a handshyra för bostadsrätt bestäms i avtal mellan BR-innehavaren och hyresgästen. Detta avtal svarar de för enskilt.Föreningen står fri från tvister om ingångna avtal. Dessa prövas i Hyresnämnden.

Ansökan om 2:a handsuthyrning ska lämnas till styrelsen i 6-8 veckor före uthyrningen önskas påbörjas.
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 - lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavare samt     kontaktuppgifter under uthyrningsperiod
 - uthyrningsperiod
 - skäl till att uthyrning
 - hyresgäst (namn, persnr., kontaktuppgifter (inkl. mob.nr)
 - lägenhetsinnehavarens namnteckning

* Med uthyrning i text ovan menas all upplåtelse i andra hand mot eller utan betalning.

Hyresgästföreningen
Hyresnämden - skälig hyra
Hyresnämnden - hyra ut bostadsrätt i 2:a han

Lås & Nycklar

Elektroniska nycklar och portnycklar hanteras av föreningen. Nycklarna till din egen dörr är den boendes ansvar och hantering. Elektroniska nycklar ("taggar") nollställs av föreningen vid flytt  och måste aktiveras på nytt genom att kvitteras ut. Förlorad nyckel eller tag anmäls till föreningens kontaktperson nedan. 

Lägg upphittade nycklar i Brf:ens brevlåda som finns i uppgång 4. I bästa fall kan styrelsen identifiera vem de tillhör. 

För nya nycklar till port och tvättstuga vänder du dig till föreningens kontaktperson nedan. Han informerar då vår låssmed Låsmakarna på Högbergsgatan 85 om vilken nyckel som ska tillverkas. Därefter hämtar man den själv. Priset är 310 kr.

OBS ! Skriv gärna upp den 8-siffriga B-koden på dina nycklar (eller fotografera den) så blir det enklare att spärra en förlorad nyckel direkt.


I samtliga ärenden som rör nycklar och taggar vänder du dig till  Jan Celarek , jancel@ekehjelmstorget.se.