Ekonomi och Energideklaration

Brf Ekehjelmstorget har en stabil ekonomi
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Styrelsen följer upp ekonomin månadsvis.

Ekonomiska fakta

SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) är föreningens ekonomiska och administrativa förvaltare. SBC sköter den löpande konteringen och betalningen av fakturor. Styrelsen ansvarar för kontroll och attest av fakturor i Webattest från SBC.

Taxeringsvärde för byggnad och mark är 199 milj kr. Föreningens totala kvadratmeter yta uppgår till 8007 kvm för lägenheter och 1020 kvm för lokaler.

Föreningen avsätter varje år ca. 600 tkr för periodiskt underhåll vilket är upptaget i årsredovisningen 2021. En långsiktig (10 år) ekonomisk plan ligger till grund för styrelsens ekonomiska arbete och ansvar.

Föreningen avser kontinuerligt att lösa lån, i samband med lånens omskrivning, och när den ekonomiska situationen och ställningen så tillåter. Föreningens lån uppgår för närvarande till 44 miljoner kronor.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna förhandlar årligen om hyreshöjning. Föreningen följer årligen dessa förhandlingar för våra hyreslägenheter. Inga avgiftshöjningar för bostadsrätterna har genomförts under 2020 och ingen förändring är planerad för 2021.

Energideklaration

Information om fastighetens energideklaration kan du ladda ner med "knapparna" nedan.