Ekonomi och Energideklaration

Brf Ekehjelmstorget har en stabil ekonomi
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Styrelsen följer upp ekonomin månadsvis.

Ekonomiska fakta

SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) är föreningens ekonomiska och administrativa förvaltare. SBC sköter den löpande konteringen och betalningen av fakturor. Styrelsen ansvarar för kontroll och attest av fakturor i Webattest från SBC.

Taxeringsvärde för byggnad och mark är 199 milj kr. Föreningens totala kvadratmeter yta uppgår till 8007 kvm för lägenheter och 1020 kvm för lokaler.

Föreningen avsätter varje år ca. 600 tkr för periodiskt underhåll vilket är upptaget i årsredovisningen 2022. En långsiktig (10 år) ekonomisk plan ligger till grund för styrelsens ekonomiska arbete och ansvar.

Energideklaration

Information om fastighetens energideklaration kan du ladda ner med "knapparna" nedan.