Motioner årsstämma 2022

Dessa finns att tillgå om ni kontaktar styrelsen.

info@ekehjelmstorget.se

Se sammanfattning till höger på denna sida.Information från Styrelsen 2022-06

Hej,
Nedan information och svar på de motioner/frågor som hördes på årsstämman. Motioner/frågor i Kursiv stil och svaren nedan.

 • ●  Översyn och rensning av barnvagnsförråden.
  I dagsläget så används delar av barnnvagnsförråden till förvaring av Gårdsgruppens verktyg mm. Dessa kommer framöver förvaras på annat ställe vilket kommer ge fler platser för barnvagnar. Vi ber samtidigt er som i utrymmet eventuellt förvarar annat än barnvagn, eller inte har behov av er barnvagn längre, att lämna plats åt bättre behövande.

 • ●  Galler till cykelrummet där väggen är nedriven pga. fukt.
  Vi avvaktar med planering av åtgärder till den pågående renoveringen som orsakar fuktskadorna är färdigställd.

 • ●  Tak till vissa cykelparkeringar.
  På grund av brandskydd och säkerhet så kan inte våra nuvarande cykelparkeringar förses med tak.

 • ●  Finns en plan för byte av rör pga återkommande vattenläckage? Arbetet ingår i föreningens ordinarie underhållsarbete.

 • ●  Införa renoveringsfria perioder.
  I första hand ska gällande bestämmelser följas. Vilket vi påminner om löpande då detta missköts, du som granne har naturligtvis rätten att uppmärksamma dina grannar om regler ej följs.

 • ●  Kameraövervakning vid uppgradering av skalskydd.
  Diskussioner och frågor kring integritet och syfte hölls. Förtydligande kommer om vi går vidare med frågan i samband med att fastighetens skalskydd uppdateras.

 • ●  Önskemål om jämförelse över 3 år (istället för 2 år) i resultat- och balansräkningen. Vi behåller 2 år, styrelsen har tillgång till tidigare rapporter vid behov.Mvh. Styrelsen Brf. Ekehjelmstorget